Project

General

Profile

Overview

Voor een nieuw experiment bestaat de behoefte om een radio ontvanger te maken die cyclotron straling meet van elektronen in het microgolf spectrum. Als men elektronen door een magneet veld laat gaan dan is de cyclotron frequentie de maat voor de energie die de elektronen hebben. Aangezien dat we in dit nieuwe experiment elektronen met lage energie willen meten, rond de 30KeV, zal de cyclotron frequentie ongeveer 26.5GHz zijn. Om in het experiment goede sporen te bepalen van gedetecteerde elektronen, zijn er in de toekomst rond de 256 van deze ontvangers nodig.

Voor dit project willen we nu een radio ontvanger te bouwen die 26.5 GHz band naar beneden mixt, zodat het signaal bemonsterd wordt met een ADC die gekocht kan worden. Het doel is nu om ervaring op te bouwen met de bouwblokken die nodig zijn om zo’n ontvanger te kunnen realiseren. We denken nu dat er 2 essentiële bouwblokken belangrijk zijn om mee te starten; een Local-oscillator en een Mixer. Hier onder is aangegeven wat de bedoeling is per blok. De focus zal liggen op de Local-oscillator, omdat we een mixer kunnen kopen. Wel moet deze op een goede PCB komen.

  • Nikhef Project name: Nikhef
  • Nikhef Project number: 0
  • Physics Project leader: A. P. Colijn
  • Project budget code: 0
Add picture from clipboard (Maximum size: 244 MB)